Teagmhálaithe An Gharda Síochána

Le haghaidh ceisteanna a bhaineann le muirir sheasta gan íoc, déan teagmháil le do thoil le:

An Oifig Próiseála Muirear Seasta
Sráid Parnell
Durlas
Contae Thiobraid Árann
E41 WV84


Fiosruithe Teileafóin: 0818 50 60 80

Lasmuigh d’Éireann: +353 504 59800

Facs: +353 504 59844

Fiosruithe Ríomhphoist: npo@garda.ie

Láithreán Gréasáin: www.garda.ie/FCN

Is iad ár n-uaireanta oifige: Luan go Déardaoin idir 9m agus 4in. Dé hAoine idir 9m agus 3in.
Táimid dúnta: Deireadh Seachtaine, Laethanta Saoire Poiblí agus Laethanta Saoire Bainc

Teagmhálaithe An Post

Le haghaidh ceisteanna a bhaineann le híocaíocht, déan teagmháil le do thoil le An Post.

0818 61 71 71
©2024 - Íocaíochtaí Fógra Muirear Seasta don Gharda Síochána - An Post